cashaca.be

Vanaf 1 januari 2014 moeten advocaten BTW aanrekenen op hun diensten. Als BTW plichtige krijgen advocaten ook het recht op BTW aftrek. Advocaten zullen dus BTW moeten aanrekenen aan hun klanten maar kunnen de BTW die ze zelf hebben betaald terugtrekken.

Er moet 21 % BTW aangerekend worden op erelonen die betrekking hebben op dossiers of adviezen die vanaf 1 januari 2014 worden opgestart of blijven doorlopen van 2013. Op voorschotten betaald voor 1 januari moet er geen BTW betaald worden. Daarom kan het interessant zijn om een voorschot aan te rekenen voor de nog te verrichten diensten. Voorwaarde hierbij is dat de voorschotten duidelijk kunnen worden toegewezen aan gedetailleerde prestaties en dat de voorafbetalingen er niet enkel op gericht zijn om de BTW-heffing te vermijden.

Advocaten zullen zich moeten identificeren en registreren bij het lokale BTW-controlekantoor. In principe zullen advocaten daarna maandelijks een BTW-aangiften moeten ingediend. Er kan echter gewerkt worden met kwartaalaangiften indien de jaaromzet, exclusief BTW, niet meer bedraagt dan 1 miljoen euro.

Naast de indiening van periodieke BTW-aangiften, zullen advocaten ook facturen moeten uitreiken. Daarnaast zullen zij ook een boekhouding moeten voeren, aangepast aan de BTW-vereisten. Tevens zullen zij worden verplicht om jaarlijks een opgave van belastingplichtige afnemers in te dienen.

Tot slot moet ook een opgave van de intracommunautaire handelingen worden ingediend indien diensten worden verricht voor BTW-plichtige klanten gevestigd in een andere Lidstaat van de EU.

Voortaan zal BTW op geleverde diensten, aankopen van goederen en investeringen, in aftrek kunnen gebracht worden.

Met Cashaca heeft een advocaat alles ter beschikking om zijn boekhouding zelf te voeren: automatische berekening van BTW aangifte, opstellen van factuur en boeken van alle aftrekposten.